Ultrasonografi (US)

İnsan kulağının duyamayacağı yüksek frekanslı ses dalgaları aracılığıyla  görüntü oluşturan, X-ışını kullanılmayan, kolay ulaşılabilir, kanıtlanmış herhangi bir zararı olmayan ve günümüzde görüntülemede en yaygın kullanılan hızlı ve pratik bir inceleme yöntemidir. Gebeler ve bebekler dahil olmak üzere tüm hastalarda güvenle kullanılabilir  Safra kesesi, karaciğer, dalak, pankreas, böbrekler, idrar torbası, rahim, yumurtalıklar, meme, tiroid, kalça, testis,  tükürük bezleri, göz, gebelerde fetüsün  gelişimi ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. US eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları yapılmaktadır.

Ultrasonografi ünitemizde, 2 adet US cihazı (Toshiba Applio 400)  bulunmakta olup, cihazlar üst düzey teknolojik donanıma sahiptir.